Dužina videa 02 minutes 50 seconds

Restrikcije u opskrbi električnom energijom na Kosovu

Kvarovi na zastarjelim termoelektranama, kao i rast cijena uvoza energije doveli su do toga da vlada proglasi vanredno stanje u sektoru energije.

Restrikcije u opskrbi električnom energijom ove zime su na Kosovu, nakon više od decenije, ponovo na snazi. Kvarovi na zastarjelim termoelektranama, kao i rast cijena uvoza energije doveli su do toga da vlada proglasi vanredno stanje u sektoru energije. Dodatni problem je i rast potrošnje električne energije na Kosovu tokom zime, kada se uglavnom koristi za grijanje.

Izvor: Al Jazeera