Dužina videa 02 minutes 52 seconds

Crna Gora i SPC: Nacrt Temeljnog ugovora

Crna Gora već ima slične ugovore sa Islamskom, Katoličkom i Jevrejskom zajednicom, dok je ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom bio predmet političkih sporenja.

Posljednji nacrt Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve objavile su podgoričke Vijesti.

Vlada Crne Gore iskazala je spremnost za potpisivanjem ugovora u najkraćem roku.

Crna Gora već ima slične ugovore sa Islamskom, Katoličkom i Jevrejskom zajednicom, dok je ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom bio predmet političkih sporenja.

Izvor: Al Jazeera