Dužina videa 02 minutes 15 seconds

Političke stranke koriste siromaštvo i krizu u Libanu

Političke stranke zloupotrebljavaju tešku financijsku situaciju kako bi novcem i hranom osigurali lojalnost glasača.

Nakon više od dvije godine ekonomskog kolapsa u Libanonu i kontinuirane političke krize koja onemogućuje usvajanje plana oporavka zemlje, brojni Libanci su postali ovisni o novčanim doznakama iz dijaspore. S druge strane, političke stranke zloupotrebljavaju tešku financijsku situaciju kako bi novcem i hranom osigurali lojalnost glasača.

Izvor: Al Jazeera