Dužina videa 03 minutes 02 seconds

Broj stanovnika u Livnu i okolini u konstantnom padu

Ni pandemija nije zaustavila proces iseljavanja iz Bosne i Hercegovine. To utiče i na pad nataliteta, pa je gotovo 20 hiljada više umrlih nego rođenih prošle godine.

Ni pandemija nije zaustavila proces iseljavanja iz Bosne i Hercegovine. To utiče i na pad nataliteta, pa je gotovo 20 hiljada više umrlih nego rođenih prošle godine. Neki krajevi posebno se brzo prazne, poput Kantona 10. U Livnu i okolini broj stanovnika u stalnom je padu.

Izvor: Al Jazeera