Dužina videa 03 minutes 30 seconds

Jesu li opravdana strahovanja da će ‘Gornji horizonti’ dio Hercegovine pretvoriti u pustinju?

U dolini Neretve – i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj – pored ostalog, strahuje se od suša i propasti poljoprivrede.

Nakon što je vlada bh. entiteta Republike Srpske dala garancije za kineski kredit, zaokružena je finansijska konstrukcija za projekt Gornji horizonti.

U Hidroelektranama na Trebišnjici, kažu kako očekuju veliku dobit jer će se proizvodnja struje povećati za 50 posto, i to sve za izvoz.

Međutim, veliki su i strahovi od tako dramatičnog zahvata u prirodi.

Vode koje pripadaju neretvanskom slivu umjetno se prevode u sliv Trebišnjice.

U dolini Neretve – i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj – pored ostalog, strahuje se od suša i propasti poljoprivrede.

Izvor: Al Jazeera