Naknada od 500 eura nedostižna za porodilje izvan Kantona Sarajevo

Nakon što je porodiljama u Kantonu Sarajevo zakonski obezbijeđena naknada od 500 eura mječeno, slična inicijativa podnesena je i na nivou Federacije BiH.

Nakon što je porodiljama u Kantonu Sarajevo zakonski obezbijeđena naknada od 500 eura mječeno, slična inicijativa podnesena je i na nivou Federacije BiH.

Za entitetsku vladu je poželjna, ali onako kako je predstavljena, neće izjadnačiti materijalni status porodilja ni popraviti demografsku sliku entiteta.

 

Izvor: Al Jazeera