Život kao prije pandemije, želja regije u 2022.

Nova godina veselo je dočekana i u zemljama regije, iako je zbog pandemije u nekim gradovima otkazana organizirana proslava.

Nova godina veselo je dočekana i u zemljama regije, iako je zbog pandemije u nekim gradovima otkazana organizirana proslava. Povratak života kakav je bio prije pojave korona virusa- najčešća je novogodišnja želja među građanima.

Izvor: Al Jazeera