SOS za planet: Sve teže do vode u pakistanskom Kohistanu

Pakistanska Vlada godišnje troši 14 milijardi dolara na projekte koji će pomoći toj zemlji da se prilagodi klimatskim promjenama.

Pakistanska Vlada godišnje troši 14 milijardi dolara na projekte koji će pomoći toj zemlji da se prilagodi klimatskim promjenama. Ipak, mnogi stanovnici ruralnih područja kažu da ne vide koristi od tih projekata i da se bore da prežive u sve težim uvjetima.

Izvor: Al Jazeera