03:03

Regija negoduje zbog Vulinovog ‘srpskog sveta’

Vulinove izjave se u regiji shvataju kao državni stav, a otvara se i pitanje može li jedan ministar da vodi politiku nezavisno od državne.
Izvor: Al Jazeera