Brdo kod Kranja: EU traži prostor na globalnoj političkoj sceni

Nakon rasprave o humanitarnoj i sigurnosnoj situaciji u Afganistanu, ministri će govoriti o politici Unije vezano za Kinu.
Izvor: Al Jazeera