Pomoćnici na određeno: Traže bolja radnička prava

Prava asistenata razlikuju od županije do županije, od grada do grada.

Jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj zadužene su za raspisivanje konkursa i angažovanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Tako se prava asistenata razlikuju od županije do županije, od grada do grada. Rade i na studentske ugovore, a mogu i dobiti otkaz ako se zbog pandemije nastava u školama prekine.

Izvor: Al Jazeera