Dužina videa 03 minutes 08 seconds

Nedovoljne sankcije za nesreće na gradilištima u Srbiji

Kakav je zakonski okvir kojim se štite zaposleni, koje su odgovornosti i obaveze srpskih poslodavaca, a šta pokazuje praksa?

Zaštiti na radu u Srbiji još se ne posvećuje dovoljna pažnja, ističu tamošnji sindikati, što kao posljedicu nosi česte nesreće na radnim mjestima, posebno gradilištima. Nesreće se najčešće dešavaju u firmama u kojima su radnici neprijavljeni. Kakav je zakonski okvir kojim se štite zaposleni, koje su odgovornosti i obaveze srpskih poslodavaca, a šta pokazuje praksa, u priči Bojane Stojanović iz Beograda.

Izvor: Al Jazeera