03:08

Nedovoljne sankcije za nesreće na gradilištima u Srbiji

Kakav je zakonski okvir kojim se štite zaposleni, koje su odgovornosti i obaveze srpskih poslodavaca, a šta pokazuje praksa?
Izvor: Al Jazeera