02:03

UN preispituje svoju ulogu u Afganistanu, slijede ‘neugodne odluke’

Nakon povlačenja SAD-a iz Afganistana, Ujedinjene nacije procjenjuju svoju ulogu u zemlji.
Izvor: Al Jazeera