Vinar Josip Galić mora vratiti 1,3 miliona eura iz EU fondova

Evropski ured za borbu protiv prevara utvrdio da je na radovima obnove zgrade vinarije kao podizvođač angažovana kompanija sina Josipa Galića.

Hrvatska Agencija za plaćanje u poljoprivredi, naložila je kutjevačkom vinaru Josipu Galiću da vrati isplaćena sredstva iz EU fondova.

Napravili su to na preporuku OLAF-a, nakon što je Evropski ured za borbu protiv prevara utvrdio da je na radovima obnove zgrade vinarije kao podizvođač angažovana kompanija sina Josipa Galića. Zato bi trebao vratiti 1,3 miliona isplaćenog novca.

Kutjevački vinar uložio je žalbu.

Izvor: Al Jazeera