Toplotni valovi i suša ugrožavaju italijansku poljoprivredu

Lokalno udruženje farmera tvrdi da je poljoprivreda u teškoj situaciji, a da je klimatske promjene dodatno pogoršavaju.
Izvor: Al Jazeera