Hiljade ljudi napuštaju Hong Kong zbog novog imigracionog zakona

Kritičari kažu da će novi zakon Vladi dati ogromne ovlasti kojima će moći da kontroliše putnike ili migrante.

U Hong Kongu je stupio na snagu imigracioni zakon.

Kritičari kažu da će to Vladi dati ogromne ovlasti kojima će moći da kontroliše putnike ili migrante.

Hiljade ljudi napustile su zemlju prije nego što je zakon stupio na snagu, a taj broj i dalje raste.

Izvor: Al Jazeera