Požari razotkrili neodgovorno ponašanje političara u FBiH

Dok su se bavili visokom politikom, političari u Fedearciji BiH od 2018. zanemaruju usvjanje strateškog dokumenta koji je trebao odrediti smjernice postupanja u zaštiti od prirodnih nesreća.
Izvor: Al Jazeera