Nasilje u porodici: Izrada novih i loša primjena starih zakona u BiH

Nevladine organizacije poručuju da je riječ o kozmetičkim promjenama, te insistiraju na potpuno novom zakonskom rješenju.

Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema izmjenama zakona, mogu angažirati osobu od povjerenja, koja će im biti podrška u svim koracima nakon prijave nasilja. Nevladine organizacije poručuju da je riječ o kozmetičkim promjenama, te insistiraju na potpuno novom zakonskom rješenju.

Tvrde da se ne provode ni oni postojeći, te da međunarodni standardi koje propisuje Istanbulska konvencija nisu u potpunosti ispunjeni.

Izvor: Al Jazeera