U BiH službenim automobilom na svadbu, izlet ili more

Javni resursi u BiH koriste se bez adekvatne kontrole, a oni koji ih koriste nikome ne polažu račune.
Izvor: Al Jazeera