Korajlić: Političari odlučuju sami sebi o sukobu interesa

Venecijanska komisija upozorava da Nacrt zakona za sprečavanje sukoba interesa, koji je u pripremi u BiH, treba sveobuhvatnu reviziju.

Venecijanska komisija upozorava da Nacrt zakona za sprečavanje sukoba interesa, koji je u pripremi u BiH, treba sveobuhvatnu reviziju.

Nacrt je izradilo državno ministarstvo pravde i, između ostalog, podrazumijeva da tokom obavljanja javne dužnosti, isti zvaničnik ne može da obavlja druge poslove, kao i da je njegova pozicija nespojiva sa članstvom u upravnom i nadzornom odboru, kao i skupštini, upravi javnog preduzeća. Zemlja je 2015. dobila GREKO preporuke o unapređenju propisa o sukobu interesa, a reforma tog sektora jedan je od 14 prioriteta koje mora da ispuni na putu eurointegracija.

Naša gošća je Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini.

 

 

Izvor: Al Jazeera