Mrtvo korijenje umjesto voćnjaka na nekadašnjim iračkim farmama

Irak se obično, za trećinu svojih zaliha vode, oslanja na svog susjeda Iran, ali novi projekti brana to su smanjili.

Irak se suočava s nestašicom vode i, potencijalno, humanitarnom krizom jer zalihe iz Irana presušuju.

Irak se obično, za trećinu svojih zaliha vode, oslanja na svog susjeda, ali novi projekti brana to su smanjili.

Izvor: Al Jazeera