O čemu će se raspravljati na zatvorenoj sjednici NSRS-a

Radna grupa koju čine predstavnici svih zastupničkih klubova Narodne skupštine bh. entiteta RS počela je usaglašavanje izmjena entitetskog Krivičnog zakonika.
Izvor: Al Jazeera