Sve manje učenika u srebreničkim školama

Zbog nezaposlenosti i sve teže ekonomske situacije Srebrenica se suočava sa padom nataliteta, ali i odlaskom stanovništva. Cijele porodice napuštaju grad i okolna sela.

Zbog nezaposlenosti i sve teže ekonomske situacije Srebrenica se suočava sa padom nataliteta, ali i odlaskom stanovništva.

Cijele porodice napuštaju grad i okolna sela.

U škole se svake godine upisuje sve manje učenika.

Izvor: Al Jazeera