Psiholog Bojan Šošić: Uloga vjerskih autoriteta u dehumanizaciji žrtava

Dehumanizaciji je često dat oblik kroz djelovanje vjerskih autoriteta. Razlog za to je da se počiniocu da moralno opravdanje, kaže psiholog Bojan Šošić.
Izvor: Al Jazeera