Bešlin: U Srbiji se otvoreno ismijavaju žrtve i slave počinioci genocida

Negiranjem genocida se štiti ratna prošlost onih koji su u Srbiji i dalje na vlasti… cilj je zaštititi ideologiju i politiku koja je odgovorna za genocid”, kazao je Bešlin.

“Negiranjem genocida se štiti ratna prošlost onih koji su u Srbiji i dalje na vlasti… cilj je zaštititi ideologiju i politiku koja je odgovorna za genocid”, kazao je Milivoj Bešlin, historičar i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Izvor: Al Jazeera