Zaštita rijeke Vojuše: Pravna pobjeda albanskih aktivista i ekologa

Vojuša – Aoos na grčkom, Vjose na albanskom – izvire u planinama severne Grčke, odakle kroz Albaniju teče do Jadranskog mora.
Izvor: Al Jazeera