Zaštita rijeke Vojuše: Pravna pobjeda albanskih aktivista i ekologa

Vojuša – Aoos na grčkom, Vjose na albanskom – izvire u planinama severne Grčke, odakle kroz Albaniju teče do Jadranskog mora.

Nazivaju je posljednjom netaknutom rijekom u Evropi.

Vojuša izvire u Grčkoj i teče kroz Albaniju, gdje se ulijeva u Jadransko more.

Ekolozi slave pravnu pobjedu kojom je rijeka zaštićena od industrijske gradnje.

Sada je pitanje – mogu li je pretvoriti u prvi evropski nacionalni park koji bi obuhvatio cijeli jedan riječni sistem.

Izvor: Al Jazeera