Zahtjevi za legalizaciju kanabisa u Srbiji

UN je skinuo kanabis s liste najopasnijih narkotika. Srbija će takvu odluku poštovati, kažu u Ministarstvu zdravlja, dok iz MUP-a tvrde da do potpune legalizacije te biljke neće doći.

U Srbiji je sve češća tema legalizacija marihune u medicinske svrhe. UN je skinuo kanabis s liste najopasnijih narkotika. Srbija će takvu odluku poštovati, kažu u Ministarstvu zdravlja, dok iz MUP-a tvrde da do potpune legalizacije te biljke neće doći. Udruženja koja se zalažu za legalizaciju marihuane kažu da njeno korištenje u potpunosti treba dekriminalizirati.

Izvor: Al Jazeera