Podravka garantuje otkup paprike i paradajza u Hercegovini

Na Mostarskom blatu podižu se veliki nasadi industrijskog paradajza koji se do sada tamo nije masovno uzgajao.
Izvor: Al Jazeera