Spor Etiopije i Sudana: Učestali napadi u pograničnoj regiji

Al Fashaga je regija od 3.000 kvadratnih kilometara plodne zemlje, na koju pravo polažu i Sudan i Etiopija.
Izvor: Al Jazeera