Zabrinutost u Srbiji zbog izmjena Zakona o pristupu informacijama

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od javnog značaja širi se krug institucija vlasti na koje nije moguća žalba Povjereniku.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od javnog značaja širi se krug institucija vlasti na koje nije moguća žalba Povjereniku. Povjerenik, pak, prvi put ima mogućnost pokrenuti zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za kršenje ovih zakona, kada to utvrdi u postupku po žalbi.  Stručnjaci strahuje da će se izmjenama smanjiti razina zaštite prava građana i da će mnoge informacije biti uskraćene za javnost.

Izvor: Al Jazeera