Garland traži sredstva za borbu protiv unutrašnjeg terorizma

Američki državni tužitelj Merrick Garland najavio je novu državnu strategiju za borbu protiv unutrašnjeg terorizma. Za finansiranje plana traži 100 miliona dolara.

Američki državni tužitelj Merrick Garland najavio je novu državnu strategiju za borbu protiv unutrašnjeg terorizma. Za finansiranje plana traži 100 miliona dolara.

Izvor: Al Jazeera