Predjsednički izbori u Iranu: Hoće li biti promjena u regionalnoj politici?

Većina kandidata smatra da Iran treba da unaprijedi svoje regionalne odnose, posebno sa arapskim zemljama.

Jedna od tema u debatama predsjedničkih kandidata bila je i uloga Irana u regionu Bliskog istoka.

Neki analitičari smatraju da toj temi tokom predizborne kampanje nije bila posvećena dovoljna pažnja.

Većina kandidata smatra da Iran treba da unaprijedi svoje regionalne odnose, posebno sa arapskim zemljama.

Izvor: Al Jazeera