Predjsednički izbori u Iranu: Hoće li biti promjena u regionalnoj politici?

Većina kandidata smatra da Iran treba da unaprijedi svoje regionalne odnose, posebno sa arapskim zemljama.
Izvor: Al Jazeera