Spahić: Mini hidroelektrane uništavaju riječne tokove

Predsjednik Udruženja geografa BiH kaže da bi se izgradnjom planiranih mini hidroelektrana u BiH izgubilo 3.000 kilometara riječnih tokova.

U Bosni i Hercegovini tokom proteklih godina vođena je bitka za rijeke.

U entitetu Republika Srpska je u februaru usvojena Deklaracija o zaštiti rijeka, dok je u entitetu Federacija Bosne i Hercefovine isti dokument vraćen na Zastupnički dom Parlamenta, nakon što nije dobio podršku delegata Doma naroda.

Trenutno je u pogonu više od 100 mini hidroelektrana: 67 u Federaciji, a 46 u RS-u.

Broj mini hidroelektrana u izgradnji ili planiranih je veći od tri stotine: 191 u Federaciji i 150 u RS-u.

Predsjednik Udruženja geografa Bosne i Hercegovine Muriz Spahić kaže kako mini hidroelektrane predstavljaju jedan od najgorih problema koji se javio u posljednje vrijeme: “Uništavaju riječne tokove, a od toga mi neke velike koristi nemamo.”

Smatra da je glavni problem to što bi se njihovom izgradnjom izgubile hiljade kilometara vodenih tokova: “Izgradnjom mini hidroelektrana u Bosni i Hercegovini bi se izgubilo oko 3.000 kilometara vodenih tokova – oni bi prestale biti vodeni tokovi, već bi postali sušice ili korita bez vode.”

Zaključuje da “na ovaj način naša naselja ostaju bez pitke vode, a koncesionari ili bogati još se više bogate”.

Izvor: Al Jazeera