Jesu li ispunjeni ciljevi ‘Škole za život’?

Škola za život trebala je biti najveći projekt reforme hrvatskoga školstva. Dvije godine učenici i profesori slijede nove kurikule i podučavaju učenike izmijenjenim metodama.
Izvor: Al Jazeera