Jesu li ispunjeni ciljevi ‘Škole za život’?

Škola za život trebala je biti najveći projekt reforme hrvatskoga školstva. Dvije godine učenici i profesori slijede nove kurikule i podučavaju učenike izmijenjenim metodama.

Škola za život trebala je biti najveći projekt reforme hrvatskoga školstva. Dvije godine učenici i profesori slijede nove kurikule i podučavaju učenike izmijenjenim metodama. No, još je nejasno jesu li ciljevi Škole za život uopće ispunjeni. Sveobuhvatne evaluacije za ovu školsku godinu nema.

Izvor: Al Jazeera