Ekonomisti smatraju da će RS-u trebati još novca uprkos stalnom zaduživanju

Ekonomisti upozoravaju da MMF nije odustao od zahtjeva, već da je riječ o drugačijoj vrsti finansijske pomoći i da će trebati još novca i Republici Srpskoj, uprkos stalnom zaduživanju
Izvor: Al Jazeera