Nacistički logor ‘Topovske šupe’ trebao bi biti vraćen u vlasništvo gradu

Cilj je na tom mjestu, na kome je bila planirana gradnja šoping-centra, napraviti muzej u spomen žrtvama.
Izvor: Al Jazeera