Nacistički logor ‘Topovske šupe’ trebao bi biti vraćen u vlasništvo gradu

Cilj je na tom mjestu, na kome je bila planirana gradnja šoping-centra, napraviti muzej u spomen žrtvama.

U Beogradu, prostor na kome je nekada bio nacistički logor „Topovske šupe“, trebao bi biti vraćen u vlasništvo gradu. Cilj je na tom mjestu, na kome je bila planirana gradnja šoping-centra, napraviti muzej u spomen žrtvama. Topovske šupe bile su logor za Židove i Rome, 6.500 ih je ubijeno od 8. do 11. mjeseca 1941. godine.

 

 

Izvor: Al Jazeera