Beograd je kandidat za zelenu prijestolnicu Evrope 2023.

Sa zrakom koji je bio među najzagađenijima na svijetu, sa otpadnim vodama koje se bez prerade ispuštaju direktno u Savu u Dunav i građanima koji gotovo svakodnevno protestuju zbog sječe zelenila.
Izvor: Al Jazeera