Advokat anesteziologa sa KCUS-a: Tražili su bolju organizaciju

Trinaest anesteziologa sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zatražilo je jutros raskid ugovora.

“Tražili su da se to bolje organizuje, poboljša, da se odgovornost drugačije rasporedi, obaveze drugačije rasporede ali to nije išlo. Ti ljudi su opterećeni do te mjere da postoji ozbiljna mogućnost da oni kao targetirani u neposrednom kontaktu sa pacijentom budu odgovorni za sve propuste pa i moguće smrti”, kazao je Vlado Adamović, advokat 13 anesteziologa s KCUS-a

Izvor: Al Jazeera