Molitveni doručak u Mostaru: Prilika za saradnju i prevazilaženje razlika

Na skupu je istaknuta potreba razgovora između različitih etničkih, vjerskih ili političkih grupa kao put u prevazilaženje razlika.
Izvor: Al Jazeera