Hiljade ljudi na šestom Hodu za život, na ulicama i zagovornici prava na pobačaj

Učesnici kolone koja prolazi kroz centar Zagreba zalažu se za zaštitu ljudskog života od začeća i traže njegovu zakonsku zaštitu.
Izvor: Al Jazeera