Radnici Krivaje protestuju pred zgradom Vlade FBiH

Radnici ističu kako su obespravljeni i oštećeni procesom privatizacije i da su u Sarajevo došli zato što ne uspijevaju vratiti svoja prava.
Izvor: Al Jazeera