Postignut dogovor o restrukturiranju rudnika u FBiH

Resorno federalno ministarstvo, Sindikat rudara i Elektroprivreda su postigli sporazum, prema kojem će se restrukturiranje na planu ljudskih resursa izvršiti najkasnije do kraja 2023. godine.
Izvor: Al Jazeera