Nova laboratorija u Nišu: Individualna dijagnostika za karcinome

Jug Srbije dobio je savremenu laboratoriju koja će pomoći pacijentima sa teškim i rijetkim bolestima u određivanju precizne i individualne terapije. Oprema je donacija Sjedinjenih Američkih Država.
Izvor: Al Jazeera