Odgođeno ročište o žalbi u slučaju deložacije Palestinaca

Grupe za ljudska prava kažu da bi, ako bi zahtjevi jevrejskih doseljenika o vlasništvu nad imovinom bili prihvaćeni, to stvorilo opasan presedan.

Grupe za ljudska prava kažu da bi, ako bi zahtjevi jevrejskih doseljenika o vlasništvu nad imovinom bili prihvaćeni, to stvorilo opasan presedan.
Izvor: Al Jazeera