Velika glad na sjeveru Mozambika

Blizu 700.000 osoba je interno raseljeno zbog borbi vladinih snaga i oružanih grupa povezanih sa ISIL-om.

Blizu 700.000 osoba je interno raseljeno zbog borbi vladinih snaga i oružanih grupa povezanih sa ISIL-om.

Svjetski program UN-a za hranu upozorava da se gotovo milion ljudi suočava sa velikom glađu na sjeveru Mozambika. Blizu 700.000 osoba je interno raseljeno zbog borbi vladinih snaga i oružanih grupa povezanih sa ISIL-om. Od kada je sukob počeo prije četiri godine, umrlo je 2.600 ljudi.

Izvor: Al Jazeera