Organizirani obilasci beogradskih grafita

Beograd je, zahvaljujući entuzijazmu dvoje historičara umjetnosti, dobio organizirane obilaske radova čuvenih grafiti-umjetnika.

Beograd je, zahvaljujući entuzijazmu dvoje historičara umjetnosti, dobio organizirane obilaske radova čuvenih grafiti-umjetnika.
Izvor: Al Jazeera