Uzdrmano tržite kapitala Federacije BiH

U Federaciji BiH nije moguće upisati kupovinu dionica, članove uprava preduzeća ni povećati kapital banaka.

U Federaciji BiH nije moguće upisati kupovinu dionica, članove uprava preduzeća ni povećati kapital banaka. Uzdrmano je tržište kapitala zbog blokade Komisije za vrijednosne papire. Dvije i po godine traje imenovanje njenog novog saziva, a odnedavno je potpuno blokirana. Zastoj je u Parlamentu, gdje je Klub Srba tražio da u Komisiji bude i srpski član, a potom je negodovala i opozicija nezadovoljna samim načinom izbora. Sada je raspisan novi konkurs, ali bi rješenje moglo da se čeka mjesecima.

Izvor: Al Jazeera