Seksualno nasilje u Kamerunu: Kada se silovanje koristi u ratne svrhe

Naoružane grupe poput Boko Harama i sigurnosnih snaga optužene su za korištenje silovanja u ratne svrhe.

Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, više od polovine žena i djevojaka u Kamerunu žrtve su nekog oblika seksualnog nasilja.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da naoružani borci žene zlostavljaju u ratne svrhe.

Izvor: Al Jazeera