Presuda Evropskog suda: Obavezna vakcinacija je legalna, možda i potrebna

Kakve su sada obaveze zemalja u vezi s ovom presudom pitali smo Matu Palića, profesora ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Evropski sud za ljudska prava presudio je da je obavezna vakcinacija legalna i da je, možda, potrebna u demokratskim društvima.

Nekoliko čeških porodica, žalilo se zbog obavezne vakcinacije djece koje su propisale zdravstvene vlasti te zemlje, a u presudi se ističe da je to bilo u skladu s najboljim interesima djece, te da je cilj da svako dijete vakcinom bude zaštićeno od ozbiljnih bolesti.

Presuda se nije direktno bavila vakcinacijom protiv COVID-a 19.

O tome, kakve su sada obaveze zemalja u vezi s ovom presudom smo razgovarali sa Matom Palićem, profesorom ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Izvor: Al Jazeera