Šta se u Srbiji radi na polju zaštite mentalnog zdravlja u pandemiji

Svetska zdravstvena organizacija, od samog proglašenja pandemije, apeluje da se uporedo sa mjerama zaštite fizičkog zdravlja provode i mjere zaštite mentalnog zdravlja.

Od proglašenja globalne zdravstvene krize koju je izazvala pandemija COVID-a 19, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je, uz mjere zaštite fizičkog, nužno provoditi i mjere zaštite mentalnog zdravlja.

Šta se na tom polju radi u Srbiji, u priči Anne Marie Ćurčić.

 

Izvor: Al Jazeera